Klauzula bezpieczeństwa


Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/ zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji. Zastanów się czy musisz drukować ten e-mail
 

Klauzula informacyjna


Oświadczenie o ochronie danych osobowych:
Dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Fruit Garden Katarzyna Pyster o celów określonych w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych wskazanego podmiotu.
Otrzymane od Państwa dane osobowe w ilości wynikającej z przepisów prawa lub dobrowolnie przekazane, nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz do państw trzecich, oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Czas ich przetwarzania będzie wynikał z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego celu zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania obowiązującym w podmiocie Fruit Garden Katarzyna Pyster. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oraz konieczne w niezbędnej ilości w przypadku podjęcia działań lub realizacji umowy między stronami.